SERVICE 2DAnimation

Sản xuất animation với 2D morphing

Chúng tôi cung cấp sản xuất motion tách các phần muốn di chuyển khỏi hình minh họa,kết hợp nó và thêm chuyển động
Có thể biểu hiện một loạt với mức độ tự do cao,chẳng hạn như event motions,battle motions và tạo hiệu ứng được sử dụng trong game

Live2D

Live2D

Live2D

Live2D có thể [chuyển động nhân vật kết hợp với chương trình]
Sử dụng Live2D để chia hình minh họa của nhân vật thành các phần và tạo model
Tạo các animation như [vẫy tay]và [lắc đầu] từ model data

Ví dụ

 • Hình minh họa cho các ứng dụng điện thoại và social games
 • Avatar của livechat
 • Giới thiệu tính tương tác bằng thao tác của user
 • Tạo tính cách cho các nhân vật bằng các chuyển động đơn giản

SampleMovie

Spine

Spine

Spine

Spine có thể [chuyển động nhân vật kết hợp với chương trình]
Tạo chuyển động khi phân chia các phần cơ thể của nhân vật
Chúng tôi cũng nhận các tác phẩm theo quy trình đơn lẻ như phân chia bộ phận cơ thể,
modeling và insert bone

Ví dụ

 • Tạo chuyển động cho game có tính action cao
 • Muốn chuyển động SD characters và monsters
 • Muốn thống nhất một chuyển động với các hình minh họa khác nhau
 • Khi có nhiều nhân vật

SampleMovie

AfterEffects

AfterEffects

AfterEffects

After Effects là phương pháp sản xuất có khả năng tương thích cao với các tiêu đề có thể cài đặt lượng lớn data [tạo ra dưới dạng data video]
Trong trường hợp [Tạo loop anime với một điểm]có thể sản xuất với chi phí thấp nhất

Ví dụ

 • Event scene animation của game ADV
 • Diễn xuất sử dụng nhiều particles và visual effects
 • Animation ngắn, loop anime v.v.
Sản xuất effect

Sản xuất effect

Sản xuất effect

Tạo ra các hiệu ứng theo yêu cầu chẳng hạn như hit effect tấn công,tạo cánh hoa,particle,v.v.được sử dụng trong game và movie

Ví dụ

 • Tạo battle effect để sử dụng trong game
 • Sản xuất các hiệu ứng kỹ xảo dùng cho movie

Kết quả thực tế

 • 2Dアニメーション協力

  中田敦彦のYouTube大学 - NAKATA UNIVERSITY

  制作会社様

 • イラスト/Spine/エフェクト制作

  グリザイア CHONOS REBELLION

  フロントウィング様

 • AfterEffects作業

  白テニミニアニメ劇場
  ~今日もどこかでミューエンマ~

  コロプラ様

 • Live2D制作

  江戸東京あかり博

  オフィスミゴト様

 • Live2D制作

  白猫プロジェクトボイスアラーム

  コロプラ様

 • AfterEffects作業

  白テニミニアニメ劇場
  ~今日もどこかでミューエンマ~

  コロプラ様

Qúa trình từ yêu cầu đến giao hàng của 2D animation

 • MeetingChúng tôi sẽ nghe thông tin chi tiết về yêu cầu,gửi báo giá và tạo lịch trình
 • Sản xuất motion Xác nhận bảng hướng dẫn và bắt đầu sản xuất chuyển động từ hình minh họa được chia thành các phần.
 • Giao hàng giao hàng theo format yêu cầu

Thời gian khoảng 4 tuần

Trao đổi về sản xuất